Artykuły

  • Twórczość ludowa pod ochroną prawa
    Dzieła twórców ludowych są inspirowane bogatym regionalnym dziedzictwem kulturowym. Być może stąd też w powszechnej opinii istnieje przeświadczenie o możliwości ich wykorzystania, w tym komercyjnego, z pominięciem ochrony prawnej przewidzianej w prawie autorskim. Nic bardziej mylnego – wzornictwo ludowe pozostaje pod ochroną prawa autorskiego.

Folks & Patterns