Artykuły

Twórczość ludowa pod ochroną prawa

Dzieła twórców ludowych są inspirowane bogatym regionalnym dziedzictwem kulturowym.
Być może stąd też w powszechnej opinii istnieje przeświadczenie o możliwości ich wykorzystania, w tym komercyjnego, z pominięciem ochrony prawnej przewidzianej w prawie autorskim.
Nic bardziej mylnego – wzornictwo ludowe pozostaje pod ochroną prawa autorskiego.